Voorwaarden voor hulp

Om in aanmerking te komen voor onze hulp, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw vraag en/of geschil is van juridische aard.
  • U woont in de gemeente Veenendaal of nabije omgeving.
  • U bent geen werkgever, verhuurder of ondernemer, tenzij de kwestie een ander rechtsgebied betreft dan respectievelijk het arbeidsrecht, huurrecht of ondernemingsrecht.
  • Uw vraag en/of geschil is naar aard en omvang niet te complex en/of omvangrijk. Onze vrijwilligers zullen uw vraag en/of geschil trachtten te beoordelen gedurende het inloopspreekuur. Omdat deze tijd beperkt is, zijn wij genoodzaakt u door te verwijzen naar een professional in het geval uw zaak speciale kennis en/of ervaring behoeft, dan wel wanneer uw zaak qua omvang (zeer) uitgebreid is. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van onze adviezen waarborgen en tevens zo veel mogelijk clie╠łnten van dienst zijn.
  • U hebt een beperkt inkomen en/of vermogen.┬áStichting Wetswinkel Veenendaal zet zich in de eerste plaats in voor particulieren welke minder- of onvermogend zijn. De inkomensnormen die de Raad voor Rechtsbijstand [http://www.rvr.org] hanteert bij beoordeling van het recht op tegemoetkoming zijn daarbij leidend. Uiteraard bent u ook van harte welkom indien u over meer inkomen en/of vermogen beschikt dan omschreven in bovengenoemde inkomensnormen. In dat geval kunnen wij uw situatie nader beoordelen en u desgewenst doorverwijzen naar een geschikte professional.