Voorwaarden voor hulp

Om in aanmerking te komen voor onze hulp, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw vraag en/of geschil is van juridische aard.
  • U woont in de gemeente Veenendaal of nabije omgeving.
  • U bent geen werkgever, verhuurder of ondernemer, tenzij de kwestie een ander rechtsgebied betreft dan respectievelijk het arbeidsrecht, huurrecht of ondernemingsrecht.
  • Uw vraag en/of geschil is naar aard en omvang niet te complex en/of omvangrijk. Onze vrijwilligers zullen uw vraag en/of geschil trachtten te beoordelen gedurende het inloopspreekuur. Omdat deze tijd beperkt is, zijn wij genoodzaakt u door te verwijzen naar een professional in het geval uw zaak speciale kennis en/of ervaring behoeft, dan wel wanneer uw zaak qua omvang (zeer) uitgebreid is. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van onze adviezen waarborgen en tevens zo veel mogelijk cliënten van dienst zijn.
  • U hebt een beperkt inkomen en/of vermogen. Stichting Wetswinkel Veenendaal zet zich in de eerste plaats in voor particulieren welke minder- of onvermogend zijn. De inkomensnormen die de Raad voor Rechtsbijstand [http://www.rvr.org] hanteert bij beoordeling van het recht op tegemoetkoming zijn daarbij leidend. Uiteraard bent u ook van harte welkom indien u over meer inkomen en/of vermogen beschikt dan omschreven in bovengenoemde inkomensnormen. In dat geval kunnen wij uw situatie nader beoordelen en u desgewenst doorverwijzen naar een geschikte professional.