Wie zijn wij?

Artikel 2 Statuten Stichting Wetswinkel Veenendaal
“De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk in haar zaak juridische bijstand te verlenen aan personen of groepen van personen, waartoe ook worden gerekend activiteiten als voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen van belangen van maatschappelijk zwakkeren, die tevens minder draagkrachtig zijn.”

Stichting Wetswinkel Veenendaal is opgericht in 1983. Sindsdien verlenen wij kosteloos eerstelijns juridisch advies aan inwoners van gemeente Veenendaal en omstreken. In de eerste plaats, is ons doel om maatschappelijk zwakkeren en zij die minder draagkrachtig zijn van juridische bijstand te voorzien. Die doelgroep zoekt in de regel immers minder snel deskundige rechtshulp vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan; een tendens die ook wel wordt betiteld als ‘leemte in de rechtshulp’.

Door kennis en kunde van gevorderde rechtenstudenten, recent afgestudeerde juristen en juridische professionals te bundelen in een vrijwilligersorganisatie voorkomen wij dat bepaalde groepen mensen verstoken blijven van raad en daad. Meer in het algemeen, dragen wij bij aan het voortbestaan van toegankelijke en laagdrempelige rechtshulp voor alle lagen van de bevolking.

Om het bovenstaande te realiseren, heeft de wetswinkel geen winstoogmerk. Onze medewerkers staan u op geheel vrijwillige en kosteloze basis bij. Wij kunnen bestaan door verkrijging van subsidies, welke ons worden verstrekt door de gemeente Veenendaal en de Raad voor Rechtsbijstand.